Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Google +
Google+
Skype чат с оператор
тел.: +359 46 66 17 21
гр. Ямбол, ул. "Георги Дражев" 3-а-2
E-mail: valeross_holiday@abv.bg

Необходими документи

Вашата оценка
Всеки пътник трябва да притежава валидна лична карта при пътуване в страни от ЕС и Сърбия към настоящия момент. Задграничен паспорт за всички останали държави. Ако срока на задграничния паспорт изтича е необходимо преди пътуване същия да се подмени с нов.
В частни случаи, при влизане в някои държави, могат да бъдат поискани:
o За пътувания, свързани с туризъм или частни пътувания:
 покана от домакина, която трябва да бъде изготвена съгласно националното законодателство на канещото лице;
 потвърждаващ документ от осигуряващия подслон;
 потвърждение на резервация за организирано пътуване;
 билет за връщане или за обиколно пътуване;
o За пътувания, свързани с учение или друг вид обучение:
 удостоверение за регистриране в институт за участие в подготвителни и теоритични курсове в рамките на основно и последващо обучение;
 студентски карти или удостоверения за курсове;
o За служебни пътувания:
 покана от фирма или институция за участие в събрание или събития, свързани с търговия, промишленост или работа;
 други документи, които показват съществуването на търговски връзки или връзки с делова насоченост;
 билети за панаири, конгреси и други подобни.
o За пътувания по други причини:
 Покани, регистрации или програми;
 Удостоверения за участие, билети, разписки и др., за научни, културни, спортни или религиозни събития, там където е възможно – да се посочи името на организацията-домакин или продължителността на престоя.
• Важно условие преди пътуване в чужбина е пътуващия сам да направи справка за изискваните в момента минимални средства за издръжка, по информация от отделните посолства на съответните страни. Необходимите средства за издръжка се оценяват в съответствие с целта на престоя, като се вземат предвид усреднените цени за пътуване и престой. Съответните суми се определят ежегодно от всяка държава. Допълнителна справка и информация може да се набави от съответните посолства и консулски отдели на тези страни в Р. България или от Министерството на външните работи.
• За лица, които нямат навършени 18 години и пътуват в чужбина със собствена лична карта (задграничен паспорт), е необходимо да се представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да замине в посочената страна на посочената дата. Когато детето пътува с единия от родителите е необходим документ със съгласието на другия родител. За родителите, които са в чужбина, заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство. Децата – български граждани, постоянно пребиваващи в чужбина или с двойно гражданство, чиито родители живеят постоянно или дългосрочно в друга държава – не са задължени да представят декларация от родителите.
.В най-общ план гореописаната информация има за основна цел да запознае всички клиенти с някои важни изисквания, свързани с пътуванията им в чужбина. Фирмата не носи отговорност за настъпили промени след публикуването на тази информация. Препоръчваме преди закупуването на билет всеки пътник да се информира за специфичните условия на страната, която желае да посети от посолството или консулския отдел на съответната държава в Р.България.